Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Eezy Osuuskunta
Hämeentie 3
00530 Helsinki
Yhteystiedot

Rekisterin nimi
Henkilöstöhallinnan rekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja palvelukehitykseen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan nimi, syntymäaika, yhteystiedot, toimiala ja muut palkanmaksun kannalta oleelliset tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Palveluun rekisteröityvä käyttäjä tallentaa omat tietonsa rekisteriin.

Rekisterin tietosuoja
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot ovat palvelimella ulkopuolisten saavuttamattomissa vahvan salauksen takana. Käyttöoikeudet on rajattu organisaation sisällä työtehtävien mukaisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Viranomaisille luovutus tapahtuu kirjallisen pyynnön perusteella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Eezy Osk käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua (USA) uutiskirjeviestinnässään, jolloin henkilötietoja (nimi ja sähköpostiosoite) siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa, päivittää, tarkastella ja poistaa omia tietojaan.